Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Elektromotory využívají fyzikální jevy

Stroje se staly nedílnou součástí fungování dnešního světa. Bez těchto zařízení by nebylo možné produkovat nové výrobky či přepravovat jejich směrem ke koncovému zákazníkovi. Se strojírenským průmyslem se pojí i slovo automatizace, která dala impuls k tomu, aby došlo k rozvoji strojírenského průmyslu. Hlavním cílem automatizace je snižování nákladů a rozvoj činnosti. Tyto činnosti pomáhá rozvíjet zařízení, které se nazývají elektromotory a vyhotovují se ve více verzích.

Elektromotory a automatizace

Elektromotory zvyšují efektivitu strojů
S elektromotory souvisí i automatizace

Elektromotor představuje zařízení, díky kterému existuje možnost přeměny elektrické energie na mechanickou. Tento proces je však možné zajistit i opačným směrem, a to tak, že mechanická energie produkuje elektrickou. I když je tento proces náročný, ke svému prospěchu elektromotory využívají Lorentzova sílu. Jádro elektromotoru tvoří rotor a stator. Kromě toho i další přídavné části, jakými je například komutátor, který je však závislý na konstrukci elektromotoru. Průmyslová výroba klade na elektromotory rozdílnou míru náročnosti. Z toho důvodu existuje i široká řada elektromotorů. Vyrábějí se v různých provedeních, parametrech a každý jeden je specifický nejen svou velikostí, ale hlavně účelem. Mezi nejpoužívanější patří:

Motory na stejnosměrný proud – používají se všude tam, kde je potřebný vysoký počet otáček a malý kroutící moment. Jsou charakteristické tím, že jsou řízeny výškou napětí a polaritou, díky čemuž je možné udržet nad počtem otáček kontrolu.

Sériové motory – patří do kategorie třífázových motorů a nepotřebují téměř žádnou údržbu. Z toho důvodu se staly nejpoužívanějšími elektromotory v průmyslové výrobě. Zhotovují se ve více vyhotoveních, přičemž nejpoužívanější patří asynchronní, synchronní a krokový motor. Tyto motory patří do kategorie robustních a každý má svá specifika.

Elektromotory a převodovky v průmyslové výrobě

Důležitou součástí průmyslu jsou také převodovky. V oblasti automatizace fungují jako měnič, který má na starosti točivý moment mezi motorem a lineárním pohonem. Převodovky také mohou měnit i směr otáčení. Při výběru zařízení je dobré předem vědět, jaké bude dimenzování zařízení. Dimenzování je většinou tak náročné, tak i nákladné. Před samotným výběrem je třeba porovnat požadavky na pohybovou hmotnost a současně i ty na charakteristiku pohonu. Existují také různé programy, které vám pomohou synchronizovat činnost elektromotoru a samotné převodovky. Elektromotory představují zařízení, bez kterých by byla automatizace skutečně náročná. Tato zařízení by měly být vybrány zodpovědně, protože tak, jak dokážou ovlivnit výkonnost zařízení, dokážou ji i degradovat. Na stránce https://www.elektro-motor.cz najdete elektromotory různých velikostí.