Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Menič frekvencie a jeho úloha

Menič frekvencie je zariadenie, ktoré slúži k premene elektrického prúdu s určitou frekvenciou na elektrický prúd s inou frekvenciou. Veľmi častým dôvodom pre nasadenie frekvenčného meniča je potreba plynulej regulácie otáčok asynchrónneho elektromotora. Uplatnenie frekvenčných meničov je veľmi široké od jednoduchých strojov až po využitie v plne automatizovaných prevádzkach a od toho sa odvíja aj ich cena.

Typy frekvenčných meničov

Priamy menič frekvencie
Ochrana a bezpečnosť pri meničoch frekvencie

Poznáme základné rozdelenie frekvenčných meničov, a to priame frekvenčné meniče a nepriame frekvenčné meniče. Pri priamom frekvenčnom meniči sa tvar výstupnej veličiny, napätia alebo prúdu s vystupnou frekvenciou, získava bezprostredne skladaním z úsekov jednofázovej alebo viacfázovej sústavy vstupných veličín so vstupnou frekvenciou. Priamy frekvenčný menič môže pracovať s dvomi typmi komutácie, a to s vlastnou komutáciou  a s vonkajšou sieťovou komutáciou. Nepriamy menič frekvencie je tvorený kaskádou zloženou z usmerňovača, jednosmerného medziobvodu a zo striedača. Usmerňovač zabezpečuje usmernenie vstupného napätia z napájacej sústavy, či už jednofázovej alebo viacfázovej. Usmernené napätie je privedené na jednosmerný medziobvod, ktorý predstavuje filter zabezpečujúci „vyhladenie“ impulzného priebehu usmerneného napätia alebo prúdu vstupného usmerňovača. Striedač na výstupe frekvenčného meniča mení jednosmerné napätie z medzi obvodu na striedavé napätie ľubovoľnej frekvencie. Podľa charakteru jednosmerného medziobvodu, frekvenčné meniče rozdeľujeme na napäťové  a prúdové.

 Aké úspory prinášajú meniče frekvencie

V prvom prípade je výhodou meniča frekvencie, zvýšenie životnosti strojov, kde podstatne znižujú opotrebenie mechanických dielov. Frekvenčným meničom s nižším výkonom postačí aj jednofázové napätie 230 V. Menič kmitočtu generuje sám o sebe trojfázové napätie ale u väčších frekvenčných meničov je potrebné napájanie trojfázové 400 V. Frekvenčný menič sa vyrába jednak pre všeobecné využitie, kde menič pracuje bez spätnej väzby a nie je nutná vysoká presnosť a nevadí ani slabý krútiaci moment pri nízkych rýchlostiach (čerpadlá, ventilátory či dopravníky) tak i pre náročné aplikácie, kde spätná väzba môže byť zabezpečená rôznymi typmi snímačov. Jednoduchá spätná väzba u frekvenčných meničov s čidlom otáčok na hriadeli sa využíva u navijakov, výťahov, žeriavov a pod.

S kúpou vhodného frekvenčného meniča alebo s náhradou starého už nefunkčného frekvenčného meniča vám odborne poradia na webovej stránke https://vyboelectric.sk/obchod/frekvencny-menic-standard-e550-2s0004/. K frekvenčným meničom ponúkajú aj celý rad príslušenstva.