Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Daňové poradenstvo šetrí čas aj peniaze

Vlastníte firmu a chceli by ste zlepšiť svoju znalosť v daňovej oblasti? Ak áno je tu pre vás daňové poradenstvo, ktoré vám pomôže zorientovať sa vo všetkých zákonných a právnych veciach, ktoré s daniam súvisia. S dobrým daňovým poradenstvom sa tam ľahko vyhnete daňovej kontrole či pokutám, ktoré by z prípadnej neznalosti mohli vzniknúť a zbytočne vám ubrať elán do práce, čas a samozrejme aj peniaze.

S daňovým poradenstvom súvisí aj sledovanie legislatívnych zmien

Daňové poradenstvo a legislatíva
Výber daňového poradcu

K legislatívnym zmenám v našej republike dochádza pomerne dosť často. Zmeny nastávajú v rôznych zákonoch, ktoré podnikateľov a živnostníkov ovplyvňujú či už do väčšej alebo menšej miery. Všetky tieto zmeny má však skúsený daňový poradca v malíčku a vy si s nimi nemusíte trápiť hlavu. 

Čo všetko sa zahŕňa do daňového poradenstva?

Presná špecializácia čo a v akej miere patrí do daňového poradenstva je uvedená aj v zákone. V zásade však do daňového poradenstva patrí poskytovanie poradenských služieb z oblasti daní, poplatkov a samozrejme aj odvodov.  Taktiež sem patrí aj poradenstvo ak chcete mať jasno v zisťovaní základu dane alebo pri činnosti plánovania daní. Daňový poradca vám tiež musí poskytnúť plnohodnotné vysvetlenie právnych predpisov v tejto oblasti. Tiež by nemal mať žiadny problém vysvetliť vám ako správne vyplniť daňové priznanie či už v online podobe alebo v papierovej forme.

Aké dane poznáme?

Na Slovensku existuje viacero typov daní, ktoré sa delia na základe určitých špecifikácií. Jedným z kritérií môže byť to, kto je subjekt dane. Podľa subjektu dane ich delíme na dane fyzických a dane právnických osôb. Právnické osoby sú v zásade firmy akými je napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť. Podľa predmetu zdanenia môžu byť dane z príjmu, majetku alebo zo spotreby. Medzi ďalšie druhy daní patria priame dane, to sú tie, ktoré sa vyplácajú z príjmu alebo nepriame dane, ktoré chtiac či nechtiac platí každý, nakoľko súvisia s kúpou tovarov alebo služieb. Okrem tohto základného delenia daní existujú aj rôzne iné dane pri podnikaní. Pre zaujímavosť uvedieme, že napríklad daň z dedičstva už bola zrušená. Problematika daní a daňového poradenstva je teda naozaj veľmi obsiahla. Preto ak v nej máte určité medzery, pričom nezáleží či ste právnická alebo fyzická osoba a chcete sa dozvedieť viac navštívte stránku https://www.easystart.sk.