Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Odvodnenie domu proti povodniam

Voda je živel, vďaka ktorému je možná naša existencia, no niekedy nám dokáže priniesť aj rôzne problémy. Jedným z nich je narušenie statiky či celkovej kvality nehnuteľnosti z dôvodu výskytu vody na pozemku. Či už sa jedná o výskyt povrchovej alebo podzemnej vody, v oboch prípadoch môže dôjsť k poškodeniu nehnuteľnosti, pokiaľ ju pred vodou dostatočne neochránime. Spôsobom, ktorý je na zabránenie poškodenia nehnuteľnosti vodou používaný už desaťročia, je odvodnenie domu. Vďaka odvodneniu domu sa zabráni vlhnutiu stien domu či narúšeniu jeho základov. 

Čo získate vďaka odvodneniu domu?

Odvodnenie domu má svoje príčiny
Výhody odvodnenia domu

Odvodnenie domu sa postará o odstránenie vody z určitej časti pozemku alebo z úplne celého pozemku. To, aká veľká časť pozemku sa bude odvodňovať je individuálne. Vďaka odvodneniu bude povrchová či podzemná voda odvedená najmä z okolia nehnuteľnosti, čo so sebou prináša niekoľko výhod. Prvou z nich je tá, že vďaka odvodneniu domu sa zamedzí výskyt vody v jeho okolí, čo je prospešné pre jeho základy, ako aj pre jeho celkovú kvalitu. Pokiaľ sa v okolí nehnuteľnosti nachádza priveľké množstvo vody, základy domu, ako aj jeho steny vlhnú, čo postupom času narušuje celkovú statiku danej nehnuteľnosti. Narušením statiky je spôsobený celkový pokles kvality domu a teda klesá aj jeho trhová hodnota. Vďaka odvodneniu domu sa postaráte o to, aby jeho základy, ako aj iné časti, zostali neporušené. Ďalšou z výhod odvodnenia domu je, že steny v danej nehnuteľnosti nebudú už naďalej vlhké, čo zamedzí výskyt plesní. To, že je potrebné váš dom odvodniť zistíte napríklad tak, že jeho steny sú priveľmi vlhké, vyskytujú sa na nich plesne, alebo sa v okolí domu tvoria mláky, ktoré miznú veľmi pomaly. 

Je odvodnenie domu práca výhradne pre profesionála?

O odvodnenie domu by sa mala postarať osoba, ktorá na to má potrebné skúsenosti, vedomosti a náradie. Pokiaľ takouto osobou nie ste, do svojpomocného odvodnenia domu sa nepúšťajte. Pri neprofesionálne vykonávaných prácach v oblasti odvodňovania nehnuteľností môže dôjsť k rôznym komplikáciám, akými je napríklad nesprávne umiestnenie drenážnych rúr, čo spôsobí to, že nebudú plniť svoj účel a voda bude aj naďalej poškodzovať nehnuteľnosť. Pre profesionálmi vykonané odvodnenie domu navštívte stránku https://www.zemne-vyskove.sk/, kde sa o vás postarajú skutoční odborníci.