Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Moderná pec na drevo

V dávnej minulosti bola pec na drevo neoddeliteľnou súčasťou každej kuchyne. Väčšinou boli vstavané. Postupom času pri renováciách boli tieto pece nahrádzané plynovými alebo elektrickými sporákmi, v súčasnosti indukčnými platňami. Sú domácnosti, ktoré takéto pece ešte majú a mimoriadne si ich pochvaľujú. Pec na drevo je možné umiestniť do kuchyne aj spätne, ak je možnosť jej pripojenia na komín. Takáto pec je v skutočnosti multifunkčným zariadením – dá sa na nej variť, súčasne piecť, ohrievať vodu, sušiť riad, pod pecou sušiť orechy alebo topánky a, čo je veľmi dôležité, vykurovať celý obytný priestor. Pec na drevo je teda multifunkčným zariadením.

Umiestnenie pece na drevo

Pec na drevo a jej funkcie
Funkčnosť pece na drevo – od čoho závisí?

Čo raz častejšie sa tieto pece vracajú späť do našich príbytkov – do domov aj chát. Sú výborným spoločníkom hlavne vzhľadom k ich multifunkčnosti.  Pred samotným výberom a kúpou pece je mimoriadne dôležité, poradiť sa s kominárom o možnosti pripojenia, prípadne o zrevidovaní komína, o veľkosti dymovodu a s tým súvisiacej veľkosti pece. Následne je nevyhnutné presne pomerať priestor, kde by mala byť pec umiestnená. Je dôležité počítať s napojením na dymovod, na komín. Podložka pod pecou na drevo musí byť nehorľavá. Nehorľavá musí byť taktiež v tej časti ako bude riešené prikladanie do pece.  Momentálne sú v predaji pece rôznych farieb, takže je jednoduché ich zladiť k farbe kuchyne. Tieto pece majú samostatný zasúvateľný priestor na odkladanie dreva, rúru, platňu na varenie. Na peci nielen že budete variť, ale veľmi príjemne zohrievať aj priestor okolo. Netreba zabúdať na to, aby v blízkosti pece neboli horľavé skrinky. Výrobca pece na výrobku uvádza, v akej vzdialenosti musí byť z hľadiska bezpečnosti  umiestnený nábytok. Pec na drevo môže byť taktiež múraná. V tomto prípade je nevyhnutné celú stavbu nechať na prácu odborníkov, ktorí vedia ako správne postaviť veľkosť ohniska, v akom uhle, v akej vzdialenosti od komína, aký veľký priestor musí byť pod ohniskom na padanie popola a podobne. Toto je mimoriadne dôležité pre zabezpečenie funkčnosti pece, aj kvôli  bezpečnosti. Viac informácií nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.pece-piecky.sk/.