Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Podnikateľský zámer na úrovni

Cieľom každého podnikateľského subjektu je dosahovať zisk a pre jeho výpočet je dôležitou predovšetkým staré známe pravidlo, ktoré od výnosov odpočítava náklady. Z hľadiska podnikateľského zámeru je teda veľmi dôležité, aby sa nám podarilo čo najpresnejšie odhadnúť objem tržieb v sledovanom období. Problémovou je logicky najmä situácia, keď je realita pod úrovňou predikcie a z tohto pohľadu by mal byť podnikateľský zámer postavený na reálnych číslach. Ak si však vezmeme do úvahy, že kalendárny rok je pomerne dlhý a prostredie sa môže v mnohom zmeniť, tak nejedna firma sa voči negatívnym prekvapeniam istí napr. vypracovaním dvoch scenárov. Podnikateľský zámer by teda mohol byť postavený na optimistickom a pesimistickom scenári a toto môže do značnej miery pomôcť najmä začínajúcim podnikateľom. 

Podnikateľský zámer by mal byť postavený na reálnych základoch

Podnikateľský zámer pre inštitúciu
Vízia podnikateľského zámeru

Metodika, ktorá v tomto smere všeobecne funguje doposiaľ naformulovaná nebola a každé odvetvie má svoje špecifiká. Z tohto pohľadu teda neexistuje ani univerzálny a úspešný podnikateľský zámer, no oplatí sa akceptovať niektoré z pravidiel a tie vás dokážu podstatnou mierou priblížiť k úspechu. Pokiaľ je zostavenie podnikateľského zámeru určené pre podnikanie s príznakom “sezónne”, potom budete musieť objem tržieb predikovať oveľa presnejšie. Rozhodujúci vplyv na úspech účtovného obdobia budú mať predovšetkým silné mesiace. V prípade sezónnosti by sme tiež mali počítať s určitým nábehom a tzv. špička sezóny určite nepríde zo dňa na deň. Zostavenie podnikateľského zámeru by rozhodne nemalo byť postavené len na vašich zbožných prianiach. Najmä v začiatkoch by sme mali do podnikania vnášať pokoru a dať si dolu “ružové okuliare”. Formulácia podnikateľského zámeru by teda do značnej miery mala vychádzať z reality, našich osobných skúseností a podstatným zdrojom informácií sú aj prieskumy trhy a analýzy. Ak by sme si mali porovnať zostavenie podnikateľského zámeru dnes a tým spred dvoch či troch desaťročí, tak v súčasnosti nám dokáže byť internet veľmi nápomocných zdrojom. Užitočné vedia byť napr. rôzne štatistiky, ktoré sú nám schopné podať veľmi presný obraz o počte obyvateľov, ich vekovej štruktúre či turistov v regióne počas jednotlivých ročných období. Možnosti sú v tomto smere veľmi široké a záleží preto len na vás, či ich chcete pri svojej práci využiť. Na webovej stránke https://marekstraka.com/ sa dozviete bližšie informácie.