Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Čo všetko musíte splniť na otvorenie reštaurácie?

Idete otvárať reštauráciu, ale nie ste si istý tým, že na čo je potrebné sa zamerať? Otvorenie reštaurácie je pomerne ťažkou záležitosťou, pretože musíte splniť všetky „papierovačky“ teda všetky povolenia na úradoch a rôznych inštitúciách, musíte splniť určité podmienky, ktoré sú predpísané a tak ďalej. Keď už aj splníte všetky podmienky, je potrebné aby ste boli iní ako ostatní, ako ostatné reštaurácie a je potrebné dbať na kvalitu vašej reštaurácie, pretože iba to vám zaručí úspešný chod a úspešnú reštauráciu.

Krok za krokom za svojim gastro podnikom

Otvorenie reštaurácie v centre mesta
Harmonogram na otvorení reštaurácie

K tomu aby ste mohli viesť svoj podnik musíte najprv splniť mnoho náležitostí. V prvom rade keď sa rozhodnete, že otvorenie reštaurácie je pre vás tým, čo v živote robiť chcete musíte vedieť kde tento podnik otvoríte. Takže prvým krokom je určenie lokality, pri lokalite dbajte na to aby váš podnik bol niečím výnimočný, aby do prostredia zapadol. Výber miesta realizácie podnikania je nesmierne dôležitý. Keď máte zabezpečené miesto je vhodným krokom začať pracovať na realizácii podnikateľského plánu, kde sa vám postupne otvoria dvere do všetkých oblastí, ktoré sú pre otvorenie reštaurácie dôležité. Teda, budete písať o financovaní reštaurácie, o personálnom zabezpečení reštaurácie, o potenciálnych dodávateľoch, odberateľoch, o cieľoch, víziách a pod. Takýto plán neslúži len vám k vašej lepšej navigácii a predstavivosti, ale hlavne slúži pre finančné inštitúcie, ktoré budete žiadať o to, aby vám požičali finančné prostriedky pre otvorenie reštaurácie. Ďalej nasledujú tzv. papierovačky a teda budete riešiť rôznorodé oznamovacie povinnosti, žiadosti, písomné súhlasy, stanoviská a podobne.

Čo po otvorení?

Tá najzložitejšia a najpodstatnejšia časť vás čaká až keď máte otvorenie reštaurácie za sebou, pretože teraz budete už musieť podnik viesť, bude vás živiť a prácu na ňom musíte vykonávať kvalitne a rozdielne od iných aby váš podnik prosperoval. K tomu, aby sa k vám vaši zákazníci radi vracali a aby posúvali príjemné informácie o vás aj svojim známom musíte viesť dobrý a kvalitný podnik.  Ku kvalite podniku vám môže napomôcť aj napríklad internetová stránka spoločnosti http://www.ikelp.sk/blog, kde sa dozviete určite mnoho dôležitých a podstatných informácii.