Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Oporný múr a jeho stavba

Oporný múr nie je potrebný vždy, pri každom type pozemku, avšak sú situácie, kedy je výstavba oporného múru nevyhnutná. Oporný múr je potrebné postaviť v okolí pozemkov, ktoré sa nachádzajú na ploche, ktorá nie je vodorovná. Pokiaľ ste sa napríklad rozhodli, že si postavíte rodinný dom, ktorý sa bude nachádzať v kopci, počítajte s tým, že oporný múr bude nevyhnutnou súčasťou výstavby. Význam oporného múru je ten, že pomáha chrániť váš pozemok pred zosuvom pôdy. Pokiaľ by sa oporný múr nenachádzal v okolí nehnuteľnosti, ktorá je postavená v kopci, mohlo by dôjsť k zosuvu pôdy, čo by spôsobilo škody na danej nehnuteľnosti, napríklad v podobe narušenej statiky. 

Kto by sa mal postarať o výstavbu oporného múru

Kamenný oporný múr
Materiál na stavbu oporného múru

Zvažujete, že sa o výstavbu oporného múru postaráte sami, bez toho, aby ste oslovili odborníka? Takéto rozhodnutie opätovne zvážte a prehodnoťte či na takúto prácu máte potrebné skúsenosti a vedomosti. Oporný múr je veľmi podstatnou súčasťou pozemku a jeho úlohou je pozemok ochrániť, preto by mal byť zhotovený skutočne profesionálne. Je potrebné aby bol oporný múr vysoko odolný voči nátlaku pôdy, ktorá sa nachádza nad ním a taktiež aby nebol narušený ani silnými mrazmi či prívalovými dažďami. Výstavba odolného a kvalitného oporného múru je záležitosť, ktorú by mal zobrať do rúk skúsený a vzdelaný odborník. Pokiaľ teda v oblasti stavebníctva nemáte predošlé skúsenosti a vedomosti, zhotovenie oporného múru prenechajte na profesionálov, ktorí vedia ako na to. Vďaka tomu, že sa o výstavbu vášho oporného múru postarajú odborníci, budete mať istotu, že váš pozemok a vaša nehnuteľnosť budú v dostatočnom bezpečí. 

Aký materiál je pri oporných múroch najvhodnejší?

V súčasnosti sa môžete stretnúť s opornými múrmi, ktoré sú vyrobené z dreva, kameňov, tehál alebo z betónu. Najvhodnejším a najpoužívanejším z týchto materiálov pri výrobe oporných múrov je práve betón. Dôvod je ten, že betón má veľmi dlhú životnosť, je dostatočne pevný, nevyžaduje žiadnu starostlivosť a je možné ho prispôsobiť do akéhokoľvek potrebného tvaru. Pokiaľ máte záujem o výstavbu kvalitného oporného múru, ktorý spevní a ochráni váš pozemok, navštívte webovú stránku https://www.i-ploty.sk/.