Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Podnikateľský zámer a jeho analytická časť

Idete svoj začiatok podnikania financovať zo zdrojov banky, a teda vyžadujú od vás podnikateľský zámer, ktorý si viete síce spracovať aj sami, avšak neviete presne na ktorú časť podnikateľského zámeru sa bude banka najviac zameriavať? V tomto článku vám priblížime, ktoré časti podnikateľského zámeru sú pre banku tie najdôležitejšie, a ktoré naopak sú zas menej dôležité, to však neznamená, že tie menej dôležité si môžete dovoliť zanedbať. 

Čo banka potrebuje vidieť vo vašom podnikateľskom zámere?

Podnikateľský zámer rozoberá aj financie
Prezentovanie podnikateľského zámeru pred bankou

Poďme sa na to pozrieť z jednoduchej a logickej stránky, banka je finančná inštitúcia, ktorá vám bude na rozbeh vášho podnikania požičiavať finančné prostriedky. Podnikateľský zámer sa skladá z časti opisnej a z časti analytickej, kde obidve časti podnikateľského plánu sú dôležité, avšak pre banku je predsa dôležitejšia časť analytická. Analytická časť podnikateľského zámeru sa skladá z výsledku hospodárenia, z predpokladaných príjmov podniku, predpokladaných výdavkov podniku, analýzy týchto dvoch skupín a podobne. Výsledok hospodárenia ukáže banke či budete dosahovať na konci účtovného obdobia zisk, alebo stratu a tým, že sa analytická časť vypracováva minimálne na tri roky dopredu, bude banka vidieť, kedy sa dostanete z prípadnej straty do zisku, a ako budete pre banku počas tohto obdobia solventný, teda ako budete schopný splácať úver, ktorý vám banka poskytne. Toto je pre banku skutočne dôležité vidieť, samozrejme z opisnej časti vidí banka váš potenciál, vaše vízie, ciele a to ako sa na trhu chcete presadiť, avšak časť finančná je pre banku smerodajná a na základe spracovania tejto časti rozhodne, či vám finančné prostriedky požičia, alebo vám finančné prostriedky nepožičia. 

Ako vypracovať dobrú analytickú časť?

Ako sme už spomenuli, banka má v záujme vidieť najmä časť analytickú a pri rozhodovaní je pre ňu smerodajná. Práve z tohto dôvodu, teda ak chcete získať finančné prostriedky z takejto inštitúcie, je potrebné aby ste vypracovali bezchybnú a kvalitnú analytickú časť pre váš podnikateľský zámer. Podnikateľský zámer musí byť za každý okolností spracovaný pravdivo, kvalitne, bezchybne. Ak chcete takýto podnikateľský zámer vypracovať sami, budete k tomu potrebovať dostatočné skúsenosti a výborné ekonomické vedomosti. Ak u vás tieto veci absentujú, odporúčame vám obrátiť sa na kvalitnú spoločnosť, ktorá za vás podnikateľský zámer vypracuje, a to kvalitne a bezchybne. V prípade, že máte záujem o takúto spoločnosť, odporúčame vám obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://marekstraka.com/