Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Spájky a ich funkcia

Zváranie je výrobná činnosť, ktorá je vykonávaná v mnohých priemyselných odvetviach – v strojárstve, stavebníctve, v elektrotechnickom priemysle. Môžu ju vykonávať len vyučení pracovníci, ktorí vlastnia zváračský preukaz. Zváranie sa dá vyučiť na odbornej škole, prípadne absolvovaním kurzu. Aj napriek tomu, že je to nebezpečná práca, ktorá si vyžaduje spôsobilosť a dodržiavanie bezpečnosti, je o ňu záujem. Profesionálny zvárač musí dobre ovládať možné spôsoby zvárania, ale aj jednotlivé druhy zváracej techniky. Pevnosť zvaru a dobre vykonaná práca závisí nielen od odbornosti pracovníka, ktorý ju vykonáva, ale aj od kvality použitej zváracia technika Bratislava.

Druhy zváracej techniky

Malé no šikovné spájky
Typy spájok

Existuje viacero zváračských postupov, no najpoužívanejší je tavný spôsob zvárania elektrickým oblúkom. Tento spôsob zvárania je nenáročný a môže byť vykonávaný v rôznych aj komplikovaných podmienkach a situáciách. Vyžaduje si použitie zváracích elektród, ktoré môžu mať formu tyčinky, alebo drôtu. Zváracie elektródy rozlišujeme podľa obalu, ktorým sú pokryté na rutilové, alebo bázické. Existuje viacero druhov zváracích elektród, ktoré sa dajú použiť na liatinu, na zliatiny hliníka, medi, niklu. Spájky sú druh často používanej zváracej techniky. Spájky sú kovové tyčinky, pomocou ktorých sa spájajú materiály z iných kovov.  Medzi ďalšie používané druhy zváracej techniky Bratislava patria drôty a tyčinky na zváranie, oteruvzdorné platne, plnené drôty, prídavné materiály na termický nástrek. Obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom zváracej techniky Bratislava dokážu spoľahlivo zásobovať výrobné fabriky.

Dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Zváranie si vyžaduje poznanie a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Každý zamestnávateľ musí svojim pracovníkom zabezpečiť bezpečné pracovisko a zvárači musia dbať na ochranu svojho zdravia pri práci.  Počas tejto činnosti dochádza k vysokej horúčave, k elektrickým výbojom a iskreniu, preto je nevyhnutné, aby zvárači nosili ochranný odev a ochranné rukavice. Na ochranu očí je najvhodnejšia zváračská prilba, ktorá chráni zrak, dýchacie cesty, ale aj pokožku na tvári. Rešpektovaním bezpečnostných noriem sa výrazne eliminujú prípadné riziká a vznik úrazu.

Zváracia technika Bratislava je špecifický sortiment, ktorý je dostupný len u špecializovaných predajcov. Vysoko spoľahlivú a kvalitnú zváraciu techniku Bratislava, ktorá pochádza výlučne od európskych výrobcov nájdete na https://www.interweld.sk/.