Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Pracovna obuv s oceľovou špičkou

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že pracovna obuv nám slúži celý deň, tak jej výber by mal rešpektovať viaceré zásady a tento druh topánok sa musí skladať z viacerých dôležitých prvkov bezpečnosti. Jednou z najdôležitejších častí pracovnej obuvi je špica a na trhu sú vo všeobecnosti dostupné 2 základné varianty topánok s výstužou v tejto časti chodidla. Špica je teda buď vybavená oceľovou alebo kompozitnou vložkou. Obidva typy spĺňajú príslušné európske smernice a poskytujú ochranu pred padajúcimi predmetmi, elektrickými výbojmi či prerezaním. Výber tej správnej pracovnej obuvi pre vás a vašich zamestnancov by však mal zohľadňovať niekoľko základných skutočností a medzi tie radíme napr. požiadavky budúceho majiteľa týchto topánok, typ profesie a náplň práce a taktiež klimatické podmienky, v ktorých je vykonávaná. 

Správna pracovná obuv by mala byť bezpečnou a majiteľovi dodávať potrebný komfort pri práci

Pracovna obuv pre mužov
Bezpečnosť v pracovnej obuvi

V praxi sa môžeme neraz stretnúť so situáciou, keď zamestnanci pracovnú obuv nerešpektujú a na základe vlastného uváženia hľadajú pohodlnejší typ topánok. Áno, presne tak, za týmto možno hľadať predovšetkým chýbajúci komfort. Pri výbere topánok sa totižto s nimi nikto o ich požiadavkách nerozprával a jednoducho im vybral nejaký variant. Takýto prístup však nie je vôbec dobrý ani z pohľadu zamestnanca a ani z pohľadu zamestnávateľa. Každý zamestnanec bude mať iné požiadavky a každý z nich sa bude cítiť komfortne aj v inom type obuvi. Rozprávajte sa preto o týchto požiadavkách a vďaka tomu predídete nerešpektovaniu bezpečnosti pri práci a následným pracovným úrazom, čo nie je želaným javom ani pri jednej zo zúčastnených strán. Ak by sme sa pozornejšie pozreli napr. na oceľovú špicu, tak by mala byť súčasťou pracovnej obuvi v rámci stavebníctva, priemyselných odvetví, lesníctva a mnohých iných oblasti. V skratke teda všade tam, kde je zvýšené riziko pádu ťažkých predmetov a prerezania prednej časti topánky. Takáto pracovná obuv je prakticky nerozbitnou a pracovníkovi dokáže slúžiť veľmi dlho. Kompozitná špica je produkovaná z gumy, plastov alebo uhlíkových vlákien. Chôdza v nej je pohodlnejšia a takáto topánka by mala byť súčasťou pracovného odevu najmä tam, kde riziko pádu ťažkých predmetov alebo ťažkého poranenia chodidla nie je až také vysoké.  Kvalitnú pracovnú obuv nájdete na webovej stránke https://www.ardonsk.sk/.