Magazín EUROPALIST.cz

PRODUKTY A SLUŽBY ONLINE

Překlenovací úvěr v současnosti

Krátkodobý výpadek v oblasti financí z času na čas zažije každá fyzická či právnická osoba, a právě překonání takového období je hlavním významem žádosti o překlenovací úvěr. V případě právnických osob může být pobídek na požádání o překlenovací úvěr více, ale v zásadě se pokaždé jedná o výpadek finančních příjmů či potřebu dofinancování určitého záměru. Důvodů na vznik těchto situací může být opět více, přičemž jednou z těch nejčastějších jsou neuhrazené faktury ze strany odběratelů nebo pokles tržeb v důsledku nedostatečného objemu zakázek. V případě fyzických osob je možné díky překlenovacího úvěru financovat několik potřeby v domácnosti nebo překlenout nižší objem příjmů. Důvodů pro čerpání překlenovacího úvěru je několik, ale obecně jde hlavně o překonání nedostatku finančních zdrojů.  

Překlenovací úvěr nám dokáže financovat více typů potřeb z pohledu firem i domácností

Překlenovací úvěr a jeho části
Poskytování překlenovacího úvěru

Potřeba financování prostřednictvím překlenovacího úvěru často vzniká v důsledku absence jakéhokoliv typu spoření a kumulace hotovosti z důvodu překonání těžších časů. V rámci některých období se však spořit jednoduše nedá a v životě firmy i člověka vznikají neustále nové záměry, které je třeba z objektivních příčin financovat. Právě toto je smyslem mít překlenovací úvěr a z pohledu obou kategorií žadatelů se jedná o poměrně častý způsob financování. Pokud se po určité době od poskytnutí překlenovacího úvěru vzniklá situace s nedostatkem financí uklidní a dlužník toto období překlene, tak čerpané finanční prostředky může kdykoliv splatit předčasně. Ve většině případů je tento úkon bez jakýchkoliv poplatků a sankcí, a tak vás při realizaci tohoto úkonu vůbec nic neomezuje. Při takovém typu úvěru není nutné v mnoha případech něčím ručit a žádné zakládání nemovitosti v takových situacích není nutné. Věřitel však může požadovat jednorázový poplatek za jeho poskytnutí ai tento typ úvěru musí podléhat určitému schvalovacímu procesu. Pokud se to tak dá říct, tak určitou formu záruky pro budoucí splácení představuje předešlý příjem žadatele. V případě firmy to mohou být tržby nebo dosažený zisk. Pokud je žadatelem fyzická osoba, tak zde mluvíme o klasickém příjmu ze zaměstnání. Pro více informací klikněte na webovou stránku https://cashbot.cz/.